آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اسفندماه

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اسفندماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,176 770 35,176 110 110 عمده بلند مدت
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 55,800 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی   506 43,447 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 42,472 0 42,472 352 352 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 0 34,700 440 440 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 54,970 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی   3003 41,451 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 41,010 420 38,856 2457 420 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ
پتروشیمی جم نقدی   220 44,800 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم نقدی 40,851 3003 40,851 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی   3003 39,763 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 95,037 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   302/4 87,188 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   210 87,188 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 36,265 528 36,265 198 198 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,851 0 40,851 60 60 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی   55 38,392 0 0 عمده بلند مدت
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   315 112,555 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,240 0 37,240 154 154 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,700 0 34,700 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,763 0 39,763 400 400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 41,451 0 41,451 297 297 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی   220 37,704 0 0 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,851 0 40,851 11 11 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1395/12/23 - 16:51:58

 

Go to top