اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۸ فروردین ماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پتروشیمی مهاباد 3,000 38,375 نقدی 115125 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 پتروشیمی شازند 140 31,573 نقدی 94719 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 140 33,564 نقدی 100692 عمده عادی
سولفات آمونیوم ذوب آهن اصفهان 250 8,250 سلف 24750 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 26,890 نقدی 32268 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 66 30,251 نقدی 36301 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 28,235 نقدی 33882 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 22 31,765 نقدی 38118 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 35,447 نقدی 106341 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 60 39,878 نقدی 119634 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 پتروشیمی بندرامام 30 65,931 نقدی 197793 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی بندرامام 99 60,226 نقدی 180678 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 22 72,684 نقدی 218052 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 143 64,608 نقدی 193824 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 35,447 نقدی 106341 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 39,878 نقدی 119634 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 10 21,880 نقدی 65640 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 31,825 نقدی 95475 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 10 35,803 نقدی 107409 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 31,558 نقدی 94674 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 33,503 نقدی 100509 عمده عادی

 

Go to top