حجم معاملات مواد پلیمری در آخرین روز بهین یاب در فروردین ماه ۹۶ نشان داد کدام پلیمرها دارای محبوبیت بیشتری هستند. نمودار و جداول زیر اطلاعات جامعی در خصوص معاملات ۲۹ فروردین ماه را نشان می دهد.

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): حجم معاملات مواد پلیمری در آخرین روز بهین یاب در فروردین ماه ۹۶ نشان داد کدام پلیمرها دارای محبوبیت بیشتری هستند. نمودار و جداول زیر اطلاعات جامعی در خصوص معاملات ۲۹ فروردین ماه را نشان می دهد.

 

 

 

 

آمار میزان عرضه  
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
استایرن بوتادین رابر تیره 2,665 5.2%
استایرن بوتادین رابر روشن 1,890 3.7%
پلی اتیلن ترفتالات بطری 7,414 14.4%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 3,498 6.8%
پلی اتیلن سبک خطی 3,300 6.4%
پلی اتیلن سبک فیلم 6,534 12.7%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 2,160 4.2%
پلی اتیلن سنگین بادی 6,000 11.6%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,518 2.9%
پلی اتیلن سنگین فیلم 2,508 4.9%
پلی استایرن انبساطی 100 0.2%
پلی استایرن معمولی 500 1.0%
پلی استایرن مقاوم 500 1.0%
پلی بوتادین رابر 302 0.6%
پلی پروپیلن شیمیایی 550 1.1%
پلی پروپیلن نساجی 2,456 4.8%
پلی وینیل کلراید 9,668 18.7%
کل 51,563 100%

 

آمار میزان تقاضا 
عنوانمقدار میزان تقاضادرصد
پلی اتیلن ترفتالات بطری 8,096 16.1%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,354 4.7%
پلی اتیلن سبک خطی 9,132 18.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 4,987 9.9%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6,880 13.7%
پلی اتیلن سنگین بادی 1,166 2.3%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,045 2.1%
پلی اتیلن سنگین فیلم 2,541 5.0%
پلی استایرن انبساطی 390 0.8%
پلی استایرن معمولی 50 0.1%
پلی استایرن مقاوم 240 0.5%
پلی پروپیلن پزشکی 140 0.3%
پلی پروپیلن شیمیایی 2,662 5.3%
پلی پروپیلن نساجی 5,987 11.9%
پلی وینیل کلراید 4,718 9.4%
کل 50,388 100%

 

 

 

 

 

آمار حجم معامله  از تاریخ 1396/1/29  الی 1396/1/30
عنوانمقدار حجم معاملهدرصد
پلی اتیلن ترفتالات بطری 6,787 22.8%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 2,354 7.9%
پلی اتیلن سبک خطی 3,324 11.1%
پلی اتیلن سبک فیلم 3,959 13.3%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 2,160 7.2%
پلی اتیلن سنگین بادی 1,086 3.6%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 1,045 3.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 2,453 8.2%
پلی استایرن انبساطی 100 0.3%
پلی استایرن معمولی 40 0.1%
پلی استایرن مقاوم 180 0.6%
پلی پروپیلن پزشکی 140 0.5%
پلی پروپیلن شیمیایی 176 0.6%
پلی پروپیلن نساجی 2,456 8.2%
پلی وینیل کلراید 3,558 11.9%
کل 29,818 100%

 

 

 

آمار ارزش معامله 
عنوانمقدار ارزش معاملهدرصد
پلی اتیلن ترفتالات بطری 250,211,261 21.0%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 78,918,596 6.6%
پلی اتیلن سبک خطی 148,400,463 12.4%
پلی اتیلن سبک فیلم 177,261,124 14.9%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 99,603,494 8.4%
پلی اتیلن سنگین بادی 43,203,253 3.6%
پلی اتیلن سنگین تزریقی 41,223,162 3.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم 99,900,878 8.4%
پلی استایرن انبساطی 5,290,020 0.4%
پلی استایرن معمولی 2,062,880 0.2%
پلی استایرن مقاوم 9,676,440 0.8%
پلی پروپیلن پزشکی 5,699,820 0.5%
پلی پروپیلن شیمیایی 8,662,214 0.7%
پلی پروپیلن نساجی 100,723,439 8.4%
پلی وینیل کلراید 121,295,787 10.2%
کل 1,192,132,831 100%

سهم میزان عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا  از تاریخ 1396/1/29  الی 1396/1/30
عنوانمقدار میزان عرضهدرصد
پتروشیمی بندرامام 16,287 31.5%
پتروشیمی تندگویان 10,912 21.1%
پتروشیمی امیرکبیر 8,760 17.0%
پتروشیمی اروند 4,024 7.8%
پتروشیمی جم 2,530 4.9%
پلی پروپیلن جم 2,376 4.6%
پتروشیمی ایلام 1,496 2.9%
پتروشیمی تخت جمشید 1,074 2.1%
پتروشیمی آبادان 1,000 1.9%
پتروشیمی لاله 734 1.4%
پتروشیمی غدیر 640 1.2%
پتروشیمی رجال 630 1.2%
پتروشیمی تبریز 600 1.2%
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 1.0%
پتروشیمی قائد بصیر 90 0.2%
کل 51,653 100%

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top