این مصوبه که به نوعی عیدی دولت به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود تسهیلی در امور مالیاتی آنان ایجاد می‌کند و هم‌چنین تعامل و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

 

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): این مصوبه که به نوعی عیدی دولت به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود تسهیلی در امور مالیاتی آنان ایجاد می‌کند و هم‌چنین تعامل و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

«در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top