به پیشنهاد نماینده‌ی شرکت تجارت صنعت و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، دستورالعمل ذیل به منظور اجازه‌ی فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی در شرایط خاص، تصویب شد:

 کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):  

زمان و مکان جلسه: ساعت 8 تا 10 صبح شنبه مورخ 7/12/95 سالن جلسات مرکز ملی رقابت

 

 

  1. به پیشنهاد نماینده‌ی شرکت تجارت صنعت و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، دستورالعمل ذیل به منظور اجازه‌ی فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی در شرایط خاص، تصویب شد:
  2. در صورت عرضه‌ی محصولات پتروشیمی حداکثر تا 120 درصد کف اعلام شده و عدم فروش حداقل 70 درصد کف عرضه‌ی اعلامی طی سه هفته‌ی متوالی، شرکت بورس بنابه تقاضای عرضه کننده، ابتدا مچینگ و سپس عرضه را به غیر بهین‌یابی تغییر خواهد داد. در صورت انتخاب 3 درصد کاهش قیمت یا فروش اعتباری در هفته چهارم به میزان کالای فروش نرفته در سه هفته‌ی گذشته، عرضه‌کننده مجاز به فروش خارج از بورس می‌باشد. گزارش فروش خارج از بورس به کارگروه عرضه و در بورس کالا ثبت می‌گردد (4 رأی از 8 رأی).

 

 

  1. از ابتدای اردیبهشت ماه 1396، در صورت افزایش رقابت در یک کالا به بیش از 8 درصد، ظرف سه هفته، مبنای ثبت تقاضا، تقاضای بهین یابی شرکت‌ها خواهد بود و در صورت رعایت کف عرضه‌ی شرکت‌ها در این سه هفته، سقف رقابت آزاد می‌شود. این مکانیزم پس از سه هفته کاهش به 5 درصد و کمتر، به روال عادی  باز خواهد گشت(5 رأی از 8 رأی).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top