نشریات – خبرگزاری پپنا (پلیمر و بسته‌بندی)

نشریات

28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Plastics Recycling World – دسامبر 2022
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Plastics Recycling World یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود آخرین […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Pipe and Profile Extrusion – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Pipe and Profile Extrusion یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه injection World – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه injection World یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود آخرین نسخه […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Film and Sheet Extrusion – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Film and Sheet Extrusion یکی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود […]
28 بهمن 1401
دانلود نشریات معتبر دنیا – نشریه Compounding World – فوریه 2023
خبرگزاری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):نشریه Compounding World یمی از نشریات معتبر دنیاست که به صورت ماهانه منتشر می شود. لینک دانلود آخرین نسخه […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more